LIVE COMMUNICATIE
R2M

IDEE

IMPLEMENTATIE

MANAGEMENT

R2M/

R2M zet menselijke ontmoetingen, live communicatie, in als middel om (sociaal) te innoveren. We initiëren, bouwen en borgen. In heel Nederland zetten we platformen op om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Daarnaast voert R2M marketing- en netwerkprojecten uit voor overheden en het bedrijfsleven.

Idee

R2M concipieert ideeën. Vaak is er een

sociaalmaatschappelijke aanleiding,

maar R2M werkt ook voor organisaties

met andere stippen aan de horizon.

Implementatie

R2M zet ideeën om in praktijk. We brengen mensen bij elkaar en bouwen een organisatie op. Waardevolle concepten zien daadwerkelijk het licht.

Klik hier voor een overzicht van de platforms.

Management

Na de implementatie borgen we, zodat

resultaten structureel zijn, kpi’s worden

behaald en financiën op orde blijven.

Hier ligt het belangrijkste succes van

ieder initiatief.

En meer…

Stichtingen Zweit veur Leid, La Saison Culinaire de l’Euregio, Jaarboek Maastricht en KNGF Geleidehonden zijn enkele projecten waaraan R2M belangeloos medewerking verleend.
Klik hier voor een onbezoldigd overzicht.