Naast de betaalde opdrachten worden ook onbezoldigd diverse initiatieven met raad en daad ondersteund.


Zweit veur leid

Jaarlijks wordt ‘gezweit’ (gezweet) voor maatschappelijke en financiële steun aan vier goede doelprojecten.

De stichting Zweit veur Leid ontving de Eremedaille van de Stad Maastricht (2008), de landelijke innovatieprijs Goede Doel Acties (1995) en de Maastrichtse prijs voor stimulering breedtesport. Erik Rosier ontving de Trichter (2016) voor zijn 23-jarig voorzitterschap.

 

logo-zweit-veur-leid

Klik hier om naar de website te gaan.

Stichting
KNGF

Erik Rosier en Yvette Deckers leveren, als puppypleeggezin en ambassadeur, een bijdrage aan de missie van KNGF.

KNGF heeft als doel zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven te geven met een speciaal opgeleide hond. Een (geleide)hond vergroot hun bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. KNGF 1341838741_kngf-logoGeleidehonden is van geboorte tot pensioen betrokken bij haar honden en expert op het gebied van hond en handicap.


Klik hier om naar de website te gaan.


Lionsclub Kerkrade

Als lid van Lionsclub Kerkrade organiseert Roel Beugels diverse activiteiten om maatschappelijke doelen te ondersteunen. Onder het motto “We serve” werden er recent projecten gerealiseerd voor o.a. de Voedselbank, Stichting GIPS, Hospice De Vlinderhof, Stichting Wensulance en Scouting Sint Willibrord.

 

Klik hier om naar de website te gaan.

Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936

Als bestuurslid van de Kerkraadse stadscarnavalsvereniging zet Roel Beugels zich in voor één van de grootste cultuurerfgoederen van deze streek: de vasteloavend! Het streven van de vereniging is om een feest te organiseren voor alle lagen van de bevolking, van jong tot oud en van arm tot rijk. Een waar volksfeest van blijdschap en verbroedering waar iedereen aan kan deelnemen en waarbij iedereen welkom is.

Klik hier om naar de website te gaan.