LIVE COMMUNICATIE
R2M

IDEE

IMPLEMENTATIE

MANAGEMENT

R2M/

R2M zet menselijke ontmoetingen, live communicatie, in als middel om sociaal te innoveren. We initiëren, bouwen en managen. In heel Nederland zetten we platforms op om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Daarnaast voert R2M marketing- en netwerkprojecten uit voor overheden en het bedrijfsleven.

Idee

R2M ontwikkelt ideeën om projecten,

veelal vanuit een sociaalmaatschappelijke

doelstelling, vorm te geven.

Implementatie

R2M zet ideeën om in praktijk. We brengen mensen bij elkaar en bouwen een organisatie op. Waardevolle concepten zien daadwerkelijk het licht.

Klik hier voor een overzicht van de platforms.

Management

Na de implementatie verzorgen wij het

projectmanagement, zodat de gestelde

doelstellingen zoveel mogelijk worden

behaald en financiën op orde blijven.

Hier ligt het belangrijkste succes van

ieder initiatief.

En meer…

Stichting Zweit veur Leid, KNGF Geleidehonden, Lions Kerkrade en d’r Kirchröatsjer Vasteloavendsverain zijn enkele projecten waaraan R2M belangeloos medewerking verleent.